Konvertor valuta za webmastere

KONVERTOR VALUTA : za webmastere

Konvertor valuta - po srednjem kursu NBS-a

Za Joomla 1.0.x : Konvertor valuta Joomla 1.0
Za Joomla 1.5.x : Konvertor valuta Joomla 1.5

 

KONVERTOR VALUTA : za webmastere

Konvertor valuta - po srednjem kursu NBS-a (verzija na engleskom)

Za Joomla 1.0.x : Konvertor valuta Joomla 1.0
Za Joomla 1.5.x : Konvertor valuta Joomla 1.5

 

KONVERTOR VALUTA V2: za webmastere

Konvertor valuta - po srednjem kursu NBS-a

Za Joomla 1.0.x : Konvertor valuta v2 Joomla 1.0
Za Joomla 1.5.x : Konvertor valuta v2 Joomla 1.5

 

KONVERTOR VALUTA V2 - verzija na Engleskom: za webmastere

Konvertor valuta - po srednjem kursu NBS-a

Za Joomla 1.0.x : Konvertor valuta v2 engleska verzija
Za Joomla 1.5.x : Konvertor valuta v2 engleska verzija