Euribor vrednosti

NazivVrednostDatum
Euribor 1 month-0.48015.02.2020
Euribor 3 month-0.41315.02.2020
Euribor 6 month-0.35915.02.2020
Euribor 12 month-0.29315.02.2020

Euribor : kretanja vrednosti

Dijagramski prikaz kretanja vrednosti Euribor-a u periodu od 01.01.2011 do danas.   1 month = jednomesečni euribor
  3 month = tromesečni euribor
  6 month = šestomesečni euribor
12 month = dvanaestomesečni euribor

Šta je Euribor?
Euribor ili Evropska međubankarska stopa (eng. Euro Interbank Offered Rate) predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac za pozajmljivanje na međubankarskom tržištu. Visina kamatne stope se određuje na dnevnoj bazi(oko 11:00h), obračunava se po principu godine od 360 dana.