Kalkulator potrošnje goriva

Kilometraža (km) *
Potrošeno goriva (litara) *
Cena goriva (po litru) (Opciono)


Potrošnja na 100 kilometara [L]
Ukupna cena

* Obavezno poljeKalkulator potrebne količine goriva na zadatu kilometražu:

Kilometraža (km) *
Prosečna potrošnja (litara/100km) *
Cena goriva (po litru) (Opciono)


Potrebna količina goriva [L]
Ukupna cena

Kako se računa prosečna potrošnja goriva?
U polje kilometraža unesite broj kilometara za koji računate potrošnju, a u polje potrošeno goriva unesite koliko goriva ste potrošili/sipali i nakon toga kliknite na dugme izračunaj.
Npr. Ako ste prešli 200 kilometara unesite 200 u polje kilometraža, zatim unesite broj utrošenih litara npr. 13 i nakon toga pokrenite kalkuaciju pritiskom na dugme "Izračunaj"
Ukoliko želite da projektujete potrošnju goriva za određenu kilometražu tada koristite kalkulator za izračunavanje potrebne količine goriva.
Npr. Ako želite da znate koliko goriva vam je potrebno da biste prešli 1000 kilometara, unesite 1000 u polje za kilometražu i prosečnu potrošnju vašeg vozila.
Formula po kojoj se vrši izračunavanje prosečne potrošnje je:
 Broj pređenih km / Kol. potrošenog goriva
  -----------------------------------
          100

💡 Potrošnja goriva je manja ako se vozilo kreće ujednačenom brzinom sa optimalnim brojem obrtaja (npr. na autoputu), količina utroška takođe zavisi i od vremenskih uslova, temperature, jačine, pravca vetra i nagibom terena po kojem se vozilo kretalo