Kalkulator Kredita (Konformni i proporcionalni metod)

Potrebno je da unesete visinu kredita, period otplate u mesecima i kamatnu stopu zatim kliknite na dugme "Izračunaj". Klikom na dugme Poništi obrisaćete vrednosti unešene u kreditni kalkulator. Kalkulator je pogodan za izračunavanje zbirnih troškova kao i plana otplate za:
  • Sve tipove kredita
Napredni kreditni kalkulator sa planom otplate
 meseci
%  godišnje  
%
%
%
%
PLAN OTPLATE KREDITA
Mesečna kamatna stopa:
Visina mesečne rate:
Iznos kamate (ukupno):
Povraćaj depozita:
Ukupno plaćanja:

Razlika između konformne i proporcionalne metode obračuna je u tome što se konformna primenjuje kao složeni kamatni račun (kamata na kamatu), a proporcionalna kao prosta kamatna stopa.

Kreditni kalkulator