Kreditni rejting

Kreditni rejting je kriterijum po kojem se određuje sposobnost fizičkog ili pravnog lica da vraća kredit.
Koristite padajuću listu da izaberete prikaz rejtinga sastavljenog od strane tri vodeće agencije : Standard & Poor, Moody i Fitch.via chartsbin.com