Provera računa

Provera računa pravnih i fizičkih lica kod poslovnih banaka:

AERO :: 1.656 :: 0,24    IMPL :: 3.300 :: 3,13    JMBN :: 7.700 :: 0,00    NIIS :: 727 :: 1,39    SJPT :: 230 :: -2,13    TIGR :: 45 :: -10,00    Beogradska Berza a.d.
HMBG :: 510 :: 0,20    IRTL :: 600 :: 9,09    NKTS :: 1.200 :: 0,00    NSSJ :: 623 :: 50,12    Beogradska Berza a.d.