Kreditni rejting

Kreditni rejting je kriterijum po kojem se određuje sposobnost fizičkog ili pravnog lica da vraća kredit.
Koristite padajuću listu da izaberete prikaz rejtinga sastavljenog od strane tri vodeće agencije : Standard & Poor, Moody i Fitch.via chartsbin.com
AERO :: 800 :: 0,00    ALFA :: 31.500 :: 0,00    FITO :: 2.950 :: 0,00    NIIS :: 685 :: -0,15    SJPT :: 180 :: 0,00    Beogradska Berza a.d.
Beogradska Berza a.d.
Cena zlata na dan 19.03.2018
1317.13 USD za Uncu      Promena: 0.25 %
Cena srebra na dan 19.03.2018
16.33 USD za Uncu      Promena: 0.06 %